св. Микодай - Parafia św. Mikołaja

Перейти до вмісту

Головне меню:

св. Микодай

Фото хроніка > 2011

Odpust parafialny św. Mikołaja.


Uroczystościami odpustowymi 6.12.2011r. parafia rozpoczęła przygotowania do jubileusza 550-lecia istnienia parafii, który chcemy obchodzić w przyszłym roku. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ks.Roman Gierek – wikariusz prowinc
jalny.

Tradycyjnie, po południu, w kościele dzieci z parafii odwiedził św. Mikołaj. Zanim św. Mikołaj przyszedł, przedszkole, dzieci i młodzież przygotowali bardzo ładny program. Podziękowanie należy się naszemu Towarzystwu za prezenty dla dzieci i Marii Danyłko za przygotowanie przedstawienia.


 
Назад до вмісту | Назад до головного меню