Візитація Воютичі - Parafia św. Mikołaja

Перейти до вмісту

Головне меню:

Візитація Воютичі

Філії - парафії > Воютичі > Фото хроніка > 2013

Wizytacja Kanoniczna w Wojutyczach.


Drugi dzień wizytacji – ks. Biskup Leon Mały udał się do naszej świątyni pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej dziewicy i męczennicy i Św. Antoniego w Wojutyczach. Po krótkim przywitaniu przez wiernych, którzy licznie zebrali się przed kościołem i ks. Proboszcza Jana Stachury MS wszyscy udali się do wnętrza kościoła, ks. biskup przed ołtarz. Tam klęcząc na klęczniku ks. biskup zawierzał całą naszą parafię i modlił się o błogosławione owoce wizytacji. Później siadając na specjalnie przygotowanym krześle wysłuchał sprawozdania ks. Proboszcza z działalności religijnej, a także gospodarczej prowadzonej w tej świątyni. Pracy było wiele, ponieważ kościół w poprzednich latach był zamieniony w magazyn nawozów. Ale dzięki wysiłkowi i ofiarności wiernych z Wojutycz i Nadyb (należą do naszej Parafii) udało się osuszyć ściany, wymalować wnętrze, odrestaurować ołtarze, zrobić nową ambonkę, ołtarz soborowy, nowe drzwi do kościoła, oświetlenie popularnie zwane „pająki”, wstawić nowe okna i wiele innych prac. Wizytacja została połączona z odpustem parafialnym (25.11. św. Katarzyny Aleksandryjskiej). Dlatego też szczególna uwaga w czasie homilii wygłoszonej przez ks. biskupa była położona na postać i życie patronki dziewicy i męczennicy. Padły także słowa zachęty do dalszego krzewienia wiary i życia tą wiarą na co dzień w codziennych naszych obowiązkach i pracach. Współcelebransami byli: kanclerz Kurii Metropolitarnej - ks. Władysław Grymski, ks. Jan Stachura MS – proboszcz i ks. Wacław Turoń MS – wikariusz. Po Mszy św. zostały poświęcone nowe drzwi do kościoła i odśpiewaliśmy dziękczynne „Te Deum”. Po zakończeniu Mszy św. odbyło się jeszcze krótkie spotkanie w kościele i na zewnątrz patrząc na starą plebanię chyląca się ku upadkowi (zawalił się dach) ks. biskup proponował nam jakieś rozwiązanie. Dziękując za przybycie i błogosławieństwo biskupie wierni zaprosili ks. biskupa do częstszych odwiedzin nie tylko z racji wizytacji. Wszyscy obiecali modlitwę za Archidiecezję Lwowską i posługujących tam ks. arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego i biskupa Leona Małego, a także pracowników Kurii. W ten sposób zakończyliśmy Rok Wiary, zobowiązując się do dalszego trwania w niej i szerzenia w naszych rodzinach i wspólnotach.

 
Назад до вмісту | Назад до головного меню