Візитація єпископа - Parafia św. Mikołaja

Перейти до вмісту

Головне меню:

Візитація єпископа

Фото хроніка > 2013

„Ciebie Boga wysławiamy …”, tak bardzo uroczyście zabrzmiało w naszej Parafii pw. Św. Mikołaja w Łanowicach 24 listopada 2013 roku o godzinie 13.30 po zakończonych uroczystościach związanych z wizytacją Biskupa Leona. Łączyliśmy się też duchowo z całym kościołem powszechnym na czele z Papieżem Franciszkiem, który w tym samych czasie zamykał obchód Roku Wiary w Rzymie. Wysławialiśmy Boga za wspaniałe rzeczy, które uczynił w naszej miejscowości, szczególnie za obecność Matki Bożej z La Salette w naszym sanktuarium, jedynym centrum na całej Ukrainie, do czego nawiązywał biskup wizytator, wspominając że miał pragnienie udania się do La Salette, miejsca objawienia się Matki Bożej Saletyńskiej. Nie musi jednak tego czynić, ponieważ tu jest La Salette. Wysławialiśmy także Pana Boga za ofiarność wiernych i wszelkie prace wykonane od ostatniej wizytacji (2003 rok). A prac faktycznie było wiele i kosztownych: postawienie kaplicy ku czci Matki Bożej jako bocznej nawy kościoła, nowe okna i witraże przedstawiające postaci świętych: św. o. Pio, św. Faustynę, bł. Jana Pawła II papieża, a także poszczególne fazy zjawienia Matki Bożej Saletyńskiej, wykonanie ogrzewania podłogowego w zakrystii i kaplicy Matki Bożej wraz z położeniem nowych płytek, nowe ławki, postawienie garażu wraz z zapleczem socjalnym dla przyjęcia pielgrzymek i młodzieży w czasie Czuwania Młodzieży i wiele innych wykonanych zadań. Kapłani pracujący dotychczas i obecnie w tej parafii nie zapomnieli również o wzroście duchowym wiernych udzielając sakramentów i wszelkich posług duszpasterskich, do czego nawiązał ks. Proboszcz Jan Stachura MS w swoim sprawozdaniu podczas powitania ks. Biskupa. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. biskup Leon Mały i wygłosił okolicznościowe kazanie. Liturgię swoim śpiewem uświetniała schola, która śpiewała części stałe a po Komunii św. wykonała okolicznościowy śpiew nawiązujący do kończącego się Roku Wiary. Po Mszy św. odbyło się jeszcze spotkanie z ministrantami na plebanii i krótka rekreacja. Kapłani pracujący obecnie w Łanowicach wraz z br. Tadeuszem podziękowali ks. biskupowi za wizytację kanoniczną zapraszając do częstszego odwiedzania naszej wspólnoty parafialnej i zakonnej. Niech ta wizytacja przyczyni się do naszego uświęcenia i zbliżenia się do Królestwa Jezusa Chrystusa, którego uroczystość dziś wspominamy. „… Tobie Panu wieczna chwała”.

 
Назад до вмісту | Назад до головного меню